Klantenservice

Als klant heb je recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product, Cycler op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Het herroepingsrecht voor geleverde producten is slechts geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product. Het herroepen product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de pakbon en van een volledig ingevuld retourdocument. Het retourdocument vindt u door te klikken op de link hieronder:

Retour en Retourdocument

Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 14 kalenderdagen verstreken zijn, is Cycler niet meer in staat om de retour te aanvaarden. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres:

Cycler
Klein Frankrijkstraat 24
9600 Ronse
België

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de klant. De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour door Cycler. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag